2017 Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Avanos Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, 05.07.2017 Çarşamba günü saat 14.00’de Belediye Meclis Salonunda “OLAĞAN” toplanarak aşağıdaki gündem maddelerini görüştü.

GÜNDEM:

– Açılış, yoklama ve saygı duruşu.

1- Bahçelievler Mahallesi 18 ada 36 nolu parsele ait imar planı değişikliği konusunun imar komisyonuna havalesi.
2- Alaaddin Mahallesi, Armet Tavukçuluk Tarım ve Tesis Alanına ait imar planı konusunun imar komisyonuna havalesi.

ÖNERGE:

1- TOKİ konutlarının şantiye ve inşaat ruhsatlarının verilebilmesi için cadde ve sokak numarataj çalışmasının adres komisyonunca yapılarak meclis gündemine alınması.

– Dilek ve temenniler.0507