İhale ilanı

İ L A N
AVANOS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

05/01/2015 tarihinde Pazartesi günü, Belediyeye ait olan, Alibey mevkii kum ocağı işletmesi yanında bulunan Pafta 60, Ada 385 ve Parsel 36 da 29.391 m2, Parsel 37 de 25.227 m2 ile Parsel 45 de 45.382 m2 toplam 100.000 m2 tarımsal arazi ve Belediyemize ait Kızılöz mevkiinde (Sarı yazı) Pafta 62, ada 209 ve parsel 33’ te kayıtlı 12.100 m2 arazi ile pafta 62, ada 209 parsel 38 de kayıtlı 14.000 m2 tarımsal arazi saat 14:00’ de,

İlçemiz Orta Mahalle Atatürk Caddesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 67 nolu dükkan saat 14:20’de,

İlçemiz Orta Mahalle Atatürk Caddesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait dükkanların altında bulunan 1 nolu depo saat 14:30’da, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile kiraya verilecektir.

İhale, Avanos Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Deponun kira muhammen bedeli 150,00.-TL, dükkanın kira muhammen bedeli 350,00.-TL, tarımsal arazinin kira muhammen bedeli 14.000,00.-TL’dir. İhale kira şartnameleri 20,00.-TL. karşılığı Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülüp, satın alınabilir. 23.12.2014