İhale İlanı

İLAN
AVANOS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlçemiz Orta Mahalle Atatürk Caddesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 65 nolu dükkan17.04.2017 tarihinde Pazartesi günü saat 14:00’ de ve mülkiyeti Belediyemize ait sanayi iş ocaklarında bulunan 1 adet depo, 17.04.2017 tarihinde Pazartesi günü saat 14:10’ da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile kiraya verilecektir. İhale, Avanos Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Dükkanın aylık kira muhammen bedeli 300,00- TL, deponun aylık kira muhammen bedeli 150,00- TL’ dir.
İhale kira şartnamesi 20,00.-TL. karşılığı Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülüp, satın alınabilir. 04.04.2017

İsmet İNCE
Belediye Başkanı