01.belediye.meclis

2017 Nisan Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Avanos Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince 05.04.2017 Çarşamba günü saat 14:00’de “OLAĞAN” toplanarak aşağıda bulunan gündem maddelerini karara bağlayacaktır.

GÜNDEM:
- Açılış, yoklama ve saygı duruşu.
1- Tasnif Komisyonu seçimi.
2- Avanos Belediyesi Encümen Üyelikleri seçimi.
3- Avanos Belediyesi 2016 Mali Yılı “Faaliyet Raporu”nun görüşülmesi.
4- 2016 Mali Yılı Denetim Raporu hakkında bilgi verilmesi.
- Dilek ve temenniler.

 

01.belediye.meclis